Rok 2011 - Misje wewnętrznego uzdrowienia

W naszej parafii odbyły się one w dniach od 10 – 16 października. Prowadzili je O. Krzysztof Sikora ze zgromadzenia OO. Klaretynów i p. Jadwiga Choroszy, liderka Odnowy w Duchu Świętym z diecezji świdnickiej, która takie rekolekcje prowadzi nie tylko w kościołach, ale jako zamknięte w ośrodkach rekolekcyjnych, a także w szkołach, więzieniach. Prowadzi je także za granicą. Zarówno dla świeckich, jak i duchownych.

Nie były to tradycyjne rekolekcje, ale specyficzne. Tematem każdego dnia było bowiem całe życie ludzkie, do poczęcia, aż do starości. Poszczególne etapy to: Uzdrowienie okresu przed narodzeniem, narodziny i niemowlęctwo, uzdrowienie relacji z matką, uzdrowienie z okresu dzieciństwa, uzdrowienie relacji z ojcem, młodość i dorosłe życie, uzdrowienie fizyczne.

Każdego dnia podczas Mszy świętej O. Krzysztof głosił kazania, natomiast p. Jadwiga po Mszy świętej katechezy o poszczególnym okresie życia ludzkiego. Poparte one były przykładami, również z jej życia. Po tym zaś wobec Pana Jezusa żywego w Najświętszym Sakramencie prowadziła modlitwę uzdrowienia z tego okresu życia ludzkiego. Poparta ona była również darem poznania. Podczas Misji świętych, doświadczyliśmy namacalnego działania Jezusa, który nas Swoją ,mocą dotykał i uzdrawiał. Świadczyły o tym wzruszone i spłakane twarze ludzkie, a także świadectwa. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy, można było jeszcze podejść, do kapłanów i aby przez nałożenie rąk pomodlili się modlitwą wstawienniczą. Wielu każdego dnia z tego korzystało. Oprócz Ks. proboszcza Kazimierza, służyli tą posługą również Ks. Wojciech Werner, poprzedni proboszcz, który przez całe Misje nam towarzyszył, modlił się z nami i pomagał w posłudze, a także oczywiście O. Krzysztof, jak również Ks. Józef Bąk, proboszcz z Lewniowej.

Z dłuższej zaś modlitwy wstawienniczej, korzystali oprócz parafian, osoby z poza parafii, z parafii Brzeska, a także z Tarnowa.

Parafianie bardzo pozytywnie przyjęli Misje święte. Mówili, że były bardzo potrzebne, ponieważ uświadomiły im, jak bardzo natura ludzka może być zraniona, jak bardzo człowiek nosi w sobie wiele zranień od samego poczęcia, przez późniejsze lata, które rzutują na jego aktualne życie. Dlatego aby mógł żyć pełnią życia Bożego i ludzkiego muszą one być uzdrowione. A tego może dokonać tylko Jezus posługując się ludźmi jako swoimi narzędziami.

Mamy nadzieję że owocem tych Misji Świętych, będzie utworzenie wspólnoty modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii. Na pewno znajdą się osoby, które będą chętne do niej należeć.

Wielkie są dzieła Twoje Panie, za to wszystko bądź uwielbiony i błogosławiony. Chwała Panu ! Alleluja!

Zdjęcia autorstwa Magdaleny: