Rok 2011 - Odpust parafialny

Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, patronki naszej parafii, odbył się w niedzielę, 28 sierpnia. Głównym koncelebransem sumy odpustowej był ks. mgr Przemysław Podobiński. Towarzyszyli mu: ks. mgr Wojciech Werner, ks. mgr Kazimierz Grych i ks. mgr Jerzy Cisoń. Na uroczystości obecny był także ks. dziekan Józef Drabik, który przekazał ks. K. Grychowi klucze do kościoła i odczytał oficjalne pismo ks. biskupa dotyczące jego nominacji na urząd proboszcza naszej parafii.

Autorem zdjęć jest Marcin Kleśny