Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do chrztu

 • Akt urodzenia dziecka
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
 • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 • Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej

Dokumenty potrzebne do zawarcie sakramentu małżeństwa

 • Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia - jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
 • Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 • Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC

Dokumenty potrzebne przy załatwianiu pogrzebu katolickiego

 • O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym - wtedy bliższe informacje.
 • Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
 • Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 • Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.