Rok 2011 - Uroczystości pod pomnikiem

Tegoroczna uroczystość związana z upamiętnieniem ofiar bombardowania pociągu cywilnego na stacji Brzesko – Słotwina (które miało miejsce 5 września 1939 roku), rozpoczęła się od mszy św. odprawionej w słotwińskim kościele. Głównym celebransem był ks. dziekan Józef Drabik, a towarzyszyli mu ks. Wojciech Werner i ks. Kazimierz Grych. Po nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych, szkół a także wszyscy uczestnicy uroczystości udali się pod obelisk, gdzie odbył się apel poległych, złożenie kwiatów pod pomnikiem, a także część artystyczna przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury.