Historia Parafii - Wizytacje Biskupie

Dzisiaj przypominamy ciąg dalszy historii naszej parafii, a właściwie czasy już nam współczesne. Po przypomnieniu trzech pierwszych proboszczów, należy wspomnieć o dwóch kapłanach, którzy byli związani ze słotwńską parafią. Pierwszy to ks. kanonik Zygmunt Bochenek, który dwukrotnie administrował naszą parafią­: raz podczas choroby i rekonwalescencji ks. Stanisława Marka od czerwca do połowy października 2006 roku, drugi raz po śmierci Księdza Marka do czasu mianowania nowego proboszcza naszej parafii ­ks. mgr. Wojciecha Wernera.

Ksiądz Wojciech, bo tak większość z nas zaczęła o nim mówić, podbił serca wszystkich parafian i tych starszych i trochę młodszych, a przede wszystkim dzieci, które wyrastały jak grzyby po deszczu przy głównym ołtarzu podczas mszy odprawianych specjalnie dla nich. Pojawił się jak meteoryt i zniknął – zostawiając po sobie wspomnienia. Pozostawił również konkretne działania– przez 14 miesięcy, które spędził w Słotwinie, potrafił wykonać wiele prac w kościele m.in. wymianę nagłośnienia oraz wybudować i przygotować do zamieszkania nową plebanię. Jednak nie zamieszkał w niej. Decyzją ówczesnego Ordynariusza ks. biskupa Wiktora Skworca w sierpniu 2011 roku został mianowany proboszczem sąsiedniej parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Piątym proboszczem naszej słotwińskiej parafii z dniem 21 sierpnia 2011 roku został mianowany ks. mgr Kazimierz Grych. Ksiądz Kazimierz jest z nami już cztery lata.

Z pracą duszpasterską ściśle wiążą się wizytacje kanoniczne – biskupie. W myśl prawa kanonicznego, ­wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lub więcej lat. Składa się:

  • ze wstępnej wizytacji kanonicznej
  • i wizytacji pasterskiej.

Pierwsza wizytacja kościółka tzw. "wikarii" w Słotwinie była przeprowadzona 13 maja 1948 roku przez ks. biskupa Jana Stepę w towarzystwie ks. kanonika Walentego Chrobaka i ks. dziekana Jakuba Stosura. W uwagach i spostrzeżeniach kwestionariusza wizytacyjnego ks. Biskup napisał:
„Ta część parafii brzeskiej jest przeważnie osiedlem kolejarzy – ludzi dobrych i przychylnych kościołowi. Ludzie ci mają ambicję posiadania własnej oddzielnej parafii w Słotwinie i czynią wielki wysiłek aby rozbudować kościołek. Młody kapłan mógłby tam wszystkich porwać i wkrótce plany byłyby zrealizowane. Z braku jednak kapłanów na razie musi być tak jak jest. (...) Niech powoli narastają fakty dokonane, a sprawa sama dojrzeje do ostatecznego rozwiązania.”

Druga wizytacja biskupia też jeszcze wikarii parafii św. Jakuba miała miejsce w 1956 roku: „Na drugi rok w maju miała być wizytacja kanoniczna w Brzesku, a więc i w Słotwinie. Wykorzystano tę sytuację aby zdobyć fundusze na zaopatrzenie Kościoła w najpotrzebniejsze rzeczy. Zakupiono więc w międzyczasie piękny, o dużych rozmiarach dywan przed wielki ołtarz, puszkę srebrną, bo nie było jej w ogóle i fisharmonium. Gdy idzie o tę ostatnią, to sami parafianie zajęli się jej zakupem. (...) Wizytacja w 1956 roku wypadła bardzo ładnie, o czym świadczy notatka skreślona przez ks. Dziekana z Ujanowic, który towarzyszył Ks. Biskupowi Karolowi Pękale podczas wizytacji.”­ - zapisy Ks. Stanisława Pękały w kronice Parafialnej.

W 1965 roku miała miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna samodzielnej parafii pw. M. B. Częstochowskiej w Brzesku­ - Słotwinie.

„Kościół w Słotwnie odwiedzali dotąd dwukrotnie księża biskupi. Pierwszy raz ks. biskup Jan Stepa w 1948 r. w czasie wizytacji parafii brzeskiej, a drugi raz ks. biskup Karol Pękala w 1956 r. także w czasie takiej wizytacji. Ze względu na filialny charakter kościoła w Słotwinie odwiedziny księży biskupów ograniczyły się do krótkiego nabożeństwa. (...) Wizytacja w 1965 roku miała charakter prawdziwej wizytacji kanonicznej. Wizytacji dokonał Ks. Bp. Ordynariusz Jerzy Ablewicz w towarzystwie Ks. Prałata dr. Stanisława Sroki i kapelana ks. Jana Kosa. Rozpoczęła się 28 czerwca wieczorem a skończyła się 29 popołudniu. Miała charakter bardzo religijny, podniosły i uroczysty o czym świadczą słowa: wizytacja stała się nowym elementem cementującym parafię, która jako zlepek peryferii trzech parafii bardzo tego potrzebowała”. - zapisy Ks. Stanisława Pękały w kronice Parafialnej.

Druga wizytacja kanoniczna naszej parafii odbyła się w dniach 19 i 20 czerwca 1976 roku – dokonał jej ks. Bp. Piotr Bednarczyk w asystencji ks. dziekana Kazimierza Kopacza.
„W czasie wizytacji Biskup Wizytator spotkał się z całą parafią. Spotkał się również z mniejszymi grupami parafialnymi, chorymi i starcami, radą parafialną oraz lektorami i ministrantami. Udzielił sakramentu bierzmowania 21 osobom. Wizytacja została zakończona w niedzielę na sumie końcowym przemówieniem Ks. Biskupa i procesją.­" - zapisy w Kronice Parafialnej
W protokole pokontrolnym zawarte są takie słowa: „Słotwina jest częścią rozbudowującego się wciąż Brzeska. Ludność za tym miejska, nawet ta, która dochodzi do kościoła z przyległych wiejskich osiedli. Stąd Ks. Proboszcz musi stosować duszpasterstwo miejskie i tak rzeczywiście postępuje. Pracując cicho a gorliwie, ma wyniki swojej pracy duszpasterskiej. Ludzie są przywiązani do kościoła i ofiarni. Pragnę wyrazić gorące uznanie zarówno Ks. Proboszczowi za pracę duszpasterską, jak i jego parafianom za współpracę z nim.(...)” - Tarnów 23 czerwca 1976 r. Ks. biskup Jerzy Ablewicz

Następna wizytacja kanoniczna miała miejsce w dniach 8 i 9 czerwca 1985 roku. Wizytacji dokonał ks. biskup Józef Gucwa w asystencji ks. dziekana mgr Kazimierza Kopacza.
„Wizytacja kanoniczna została poprzedzona dokładną inspekcją kościoła i budynków plebańskich – egzamin katechetyczny uczniów w liczbie 127 przeprowadził ks. Edward Łazarowicz” - tak napisał ks. Józef Giera w Kronice Parafialnej. Wizytacja biskupia rozpoczęła się o godz. 17 w sobotę powitaniem, mszą św. i Bierzmowaniem, a zakończyła w niedzielę o godz. 18, mszą św. z kazaniem ks. Bpa Wizytatora i procesją eucharystyczną.

W dniach 24 i 25 kwietnia 1993 r. odbyła się wizytacja kanoniczna,którą przeprowadził ks.Bp. Władysław Bobowski. Wizytację biskupią poprzedziła wizytacja ks. dr. Adama Nowaka – kanonika Kapituły Katedralnej w Tarnowie, której celem było sprawdzenie kancelarii parafialnej, stanu kościoła i budynków parafialnych. Program wizytacji przedstawiał się następująco:
Sobota, godz. 17 ­powitanie ks. Biskupa, a następnie Msza św., którą celebrował nasz rodak, ks. Stanisław Kądziołka - wikariusz w Sobolowie, Bierzmowanie 23 osób i modlitwy za zmarłych. O godz. 20 ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną i opiekunami rejonowymi.
Niedziela: Msze św. godz. 7, 9 i 11, po której nastąpiło zakończenie wizytacji i pożegnanie ks. Biskupa.

Za proboszczowania ks. Stanisława Marka odbyły się dwie wizytacje biskupie: w 2002 i 2010 roku.

„W sobotę 16 listopada 2002 r. o godz. 16 nasza parafia powita oficjalnie Ks. Biskupa, który przyjeżdża do nas z dwudniową oficjalną wizytacją kanoniczną. Przed godz.16 Lud Boży całej parafii powinien przybyć do świątyni, którą nawiedzi Ks. Biskup jako Pasterz całej diecezji, aby się z nami właśnie spotkać. Będzie oficjalny rytuał powitania przez delegacje poszczególnych stanów i sprawozdanie ze stanu parafii, pontyfikalna, koncelebrowana msza św., podczas której Ks. Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej przygotowanej młodzieży. Po mszy św. nastąpi spotkanie Bpa Wizytatora z poszczególnymi grupami i zespołami.(...)” - ogłoszenia niedzielne Ks. St. Marka z dn. 10 listopada 2002 r.

„Przeżywamy błogosławione chwile wizytacji kanonicznej, mamy przyjemność i zaszczyt od wczoraj gościć Ekscelencję Ks. Bpa Jana (Styrnę), który tej wizytacji dokonuje i udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Spodziewamy się, że przez Jego arcypasterską posługę i błogosławieństwo cała parafia odnowi się i wzmocni w Duchu Świętym, tym bardziej, że dzisiaj jest Niedziela Biblijna w naszej Diecezji.” - ogłoszenia parafialne 17 listopada 2002 r.

Ostatnia wizytacja kanoniczna w naszej słotwińskiej parafii została przeprowadzona przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, Bpa Wiktora Skworca. Rozpoczęła się w piątek 5go lutego, a zakończyła w niedzielę 7go lutego 2010 roku mszą św. o godz. 11­tej. Przed wizytacją odbyło się triduum przygotowujące duchowo parafian do wizytacji.

I tak powoli zbliżamy się ku końcowi w przybliżaniu historii obrazu M.B. Częstochowskiej słynącego łaskami oraz historii naszej parafii. W najbliższych miesiącach chcemy jeszcze przedstawić życie duchowe parafii oraz łaski, jakie nasze rodziny otrzymywały przez półtora wieku za pośrednictwem naszej Słotwińskiej Pani.

 

Źródła:
Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
Kronika Parafialna parafii pw. M.B.Częstochowskiej
Ogłoszenia Parafialne

 

Opracowanie tekstu: Barbara Serwin