OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

22 NIEDZIELA ZWYKŁA

ROK B, II 02.09.2018

 1. Dzisiaj we wszystkich kościołach czytany jest List Pasterski Biskupów polskich o wychowaniu. Módlmy się w tej intencji. Dzisiaj też na placu św. Kazimierza o godz. 15.00, Msza św. w ramach XVII Diecezjalnego Święta Chleba.

 2. W tym tygodniu przeżywamy:

  • We wtorek o godz. 16.00 Msza święta w kościele parafialnym i uroczystość patriotyczna pod pomnikiem pomordowanych. Zapraszamy!
  • W I czwartek miesiąca, adoracja w Intencji powołań kapłańskich o 17.00 i Msza św. na którą zapraszamy każdego.
  • I piątek miesiąca. Msze św. o 7.00 i 18.00. Po Mszy św. o 7.00, Pan Jezus odwiedzi chorych. Spowiedź święta w czwartek i w piątek od 17.00, i pół godziny przed każdą Mszą świętą.
  • W sobotę: Uroczystość Narodzenia NMP, Głównej Patronki diecezji. Msze święte o godz. 7.00 i 10.00. Zaś 0 16.00 dla Amazonek, ale zapraszamy też każdego chętnego. Poświęcenie ziarna siewnego.
  • Inne spotkania.
   • W poniedziałek, Modlitewne spotkanie Odnowy w Duchu Święty, zapraszamy!
   • We wtorek: - LSO o 15.30
   • W piątek - DSM o 17.00, a po Mszy św. Grupy Apostolskiej młodzieży.
   • W sobotę – Chórku dziecięcego o 9.00
   • W niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy dzieci.
 3. Ks. Andrzej wikariusz w naszej parafii będzie się w dalszym ciągu opiekował Służbą Liturgiczną Ołtarza, Grupą apostolską młodzieży, DSM, a także kandydatami do Sakramentu Bierzmowania z VII, VIII i III, klasy Gimnazjum, oraz przygotowaniem dzieci do I Komunii Świętej. Zaś Ks. Proboszcz pozostałymi grupami w parafii, głównie wśród dorosłych i oczywiście będzie czuwał nad całością.

  Równocześnie chcemy przypomnieć że o spotkaniach kandydatów do Bierzmowania z klas, VII, VIII i III Gimnazjum poinformujemy. A także o dzieciach które pragną przystąpić do I Komunii św. w naszej parafii. Pragniemy również poinformować, że zgodnie z postanowieniami diecezjalnymi kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z wyżej wymienionych klas, mimo ze chodzą do szkół poza parafią, są zobowiązani do przychodzenia na spotkania miesięczne w swojej parafii.

 4. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się w intencji parafii i składać ofiary na cele gospodarcze.

 5. Bóg zapłać za ofiarę na sprzątanie kościoła i kwiaty mieszkańcom ulic; Kopernika cz. I i Mokrej. W tym tygodniu prosimy o to mieszkańców ulic: Kopernika cz. II.

 6. Sięgnijmy po prasę katolicką, szczególnie "Gościa Niedzielnego", "Niedzieli" i "Kościoła nad Uszwicą".

 

 

INTENCJE MSZALNE: 03.09.2018 - 09.09.2018 R.

 • Poniedziałek:

  1. + Władysława Koczwary, w 12 roczn. śm. – 18.00
  2. W int. Wspólnoty Odnowy W Duchu Św. "Tabor" – 18.00
 • Wtorek:

  1. + Stefani Cichońskiej – 7.00
  2. W intencji Ojczyzny – 16.00 /Uroczystość patriotyczna/.
 • Środa:

  1. ++ Michała, Anieli Fijałkowskich – 18.00
  2. ++ Wiktorii, Stanisława, Żak – 18.00
 • Czwartek:

  1. + Marianny Durkiewicz, z int. Józefa syna, z rodziną – 18.00
  2. + Bronisława Sławińskiego, z int. Małgorzaty córki z córkami – 18.00
 • Piątek:

  1. + Juliana Zająca, z int. sąsiadów z ulic; Głuchej, Młyńskiej i Słotwińskiej – 7.00
  2. ++ Mariana Toboły, Józefa Kuci w roczn. śm. – 18.00
 • Sobota: Uroczystość NMP

  1. + Andrzeja Ciemięgi w 4 roczn. śm. z int. rodziny Koczwarów – 7.00
  2. + Marii Jagła z int. Kazi siostry – 10.00
  3. W int. Amazonek - 16.00
 • Niedziela:

  1. ++ Marii, Jana Knapik, Czesława, syna – 7.00
  2. ++ Amalii w 10 roczn. śm., Adama, Stanisława – 9.00
  3. W int. Teresy i Tomasza Put, w 15 roczn. ślubu, z int. rodziców – 11.00
  4. + Marka Kukułki, w 8 roczn. śm. z int. żony i dzieci – 18.00